sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


podkarpackie • Przemyśl • wyb. Ojca św. Jana Pawła II


6 500 000 PLN
1 513 282 €
1 295 944 £
1 713 792 $
  • 2 804
2 318 zł
540 €
462 £
611 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Budynek położony jest w dzielnicy Zasanie w ścisłym centrum administracyjno - handlowym miasta Przemyśla, przy ulicy Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II nr 2.

Nieruchomość stanowi własność Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr PR1P/00066856/5 przez Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
Budynek wpisany został do rejestru zabytków architektury miasta Przemyśla z dniem 29.04.1997 r. pod numerem A - 853.

Budynek posadowiony jest na działce nr 1734 /1 o powierzchni 0,1673 ha w obrębie 205, jest budynkiem użytkowym o funkcji edukacyjnej.

Pobierz mapę ewidencyjną.
Pobierz mapę zasadniczą.

Składa się z czterech kondygnacji nadziemnych, jednej podziemnej i z poddasza użytkowego.

Działka gruntowa Nr 1734/1 obręb 205 jest działką budowlaną. Działka na której znajduje się budynek jest uzbrojona w urządzania infrastruktury technicznej: sieć wodociągową, kanalizację ogólnospławną, sieć elektryczną , sieć gazową i sieć ciepłowniczą.

Do lat 90-tych w budynku mieściło się kino „Bałtyk”. Budynek wybudowano w technologii konstrukcji tradycyjnej. Po dokonanym podziale fizycznym nieruchomości gruntowej na dwie działki i budynku na dwie części obiekt zajmowany przez WSPiA Rzeszowską Wyższą Szkołę w Rzeszowie zbliżony jest do prostokąta.

W 1999 roku przeprowadzono kompleksowy remont obiektu dostosowując go do potrzeb WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Główne wejście do budynku od ulicy Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II, wjazd na działkę od ulicy Jana Długosza. Do budynku prowadzi dodatkowe wejście od strony wschodniej, od parkingu.

Fundamenty bezpośrednie, betonowe, w części murowane z cegły. Ściany piwnic i kondygnacji nadziemnych murowane z cegły pełnej na zaprawie wapienno - cementowej. Stropy nad piwnicami, sklepienia, odcinkowe typu Kleina i stopy żelbetowe monolityczne, płytowo - żebrowe, nad aulą (dawną salą kinową) strop żelbetowy z dźwigarów żelbetowych. Więźba dachowa drewniana po remoncie, dach dwuspadowy, pokrycie dachu z blachy stalowej dachówko-podobnej, ocieplenie dachu wełną mineralną z paroizolacją z folii. Stolarka okienna drewniana i aluminiowa.

Posadzki na hallach, klatkach schodowych i w salach wykładowych wyłożone płytami marmurowymi. W pokojach klepka dębowa, w sanitariatach terakota. Tynki zewnętrzne typu Dryvit, tynki wewnętrzne zwykle wapienne i wapienno - cementowe z wykończeniem sztablaturą gipsową. W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne do wysokości obramienia drzwi z cokolikami. Malowanie sufitów w sanitariatach i pomieszczeniach technicznych klejowe, w pomieszczeniach pozostałych malowanie emulsyjne.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną, centralnego ogrzewania i ciepłą wodę, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, odgromową.

Ciepło z własnej kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie piwnic, wyposażonej w kotły gazowe firmy Viessmann.

W budynku znajduje się winda osobowa, dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd przy wejściu głównym oraz pomieszczenia sanitarne). Z tyłu budynku znajduje się własny parking dla około 10 samochodów zamykany bramą sterowaną elektrycznie.

Dane techniczne:

Kubatura - 17,200,00 m3
Powierzchnia zabudowy - 776,00 m2
Powierzchnia użytkowa, w tym: - 2.803,46 m2
piwnice - 437.55 m2
parter - 555.25 m2
I piętro - 609.44 m2
II piętro - 609,91 m2
IIII piętro - 451.52 m2
poddasze - 139.79 m2

Dla terenu na którym zlokalizowana jest wyceniana nieruchomość brak aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Przemyśla zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 26/2006 z dnia 23.02.2006 r. teren objęty wyceną zlokalizowany jest w jednostce przestrzennej " II - Śródmieście ", w kwartale II - 8 "Miasto tradycyjne Zasanie".
Przeznaczenie w planie - obszar uzupełniający centrum administracyjno usługowe z dominującą funkcją mieszkaniową i obsługą komunikacyjną Starego Miasta.

Dopuszczalne funkcje :

funkcje mieszkaniowe,
usługi ponadlokalne i lokalne w zakresie administracji, finansów, kultury, handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, usług medycznych itp.


Cena: 6 500 000 zł brutto.Kontakt:
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
tel: 797027939

  • powierzchnia: 2804 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: 4 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek